GBA.jpg

GRACE BAPTIST ACADEMY FACULTY & STAFF 

GBA Administration

_39A0848-3.jpg
Derek O'Quinn
NexGen Pastor
_39A8124-2.jpg
Micah Rochester
Principal 
Screen Shot 2022-08-09 at 8.34.09 AM.png
Marla Ellis
Administrator
Screen Shot 2022-08-09 at 9.06.00 AM.png
Tina Lassiter
Admin Assistant

GBA Faculty

Screen Shot 2022-08-08 at 8.53.56 AM.png

Jordan Evans
Pre K-3 Teacher

_39A0974.jpg
Patricia Laffredo
K-4 Teacher
blank-profile-picture-973460_1280.webp
Jenna Duley
Pre K-4 Teacher
_39A0919.jpg
Amy Flory
Pre K-3 Teacher 
_39A1000.jpg
Cindy Blades
K-4 Teacher
Screen Shot 2022-08-25 at 11.05.51 AM.png
Jamie Bacus
Kindergarten Teacher
Screen Shot 2022-08-08 at 9.02.00 AM.png
Lori Burgess
2nd Grade Teacher
_39A1005.jpg

  Christen McGahey
1st Grade Teacher

Screen Shot 2022-08-25 at 11.05.11 AM.png
Keri Myers
P.E. Teacher
blank-profile-picture-973460_1280.webp
Michelle Martin
Pre K-2 Teacher
blank-profile-picture-973460_1280.webp

Peggy Clifton
Pre K-2 Teacher

Screen Shot 2022-08-08 at 8.54.10 AM.png
Roseann Shirley
Art Instructor/ Teacher's Aid

GBA Staff

Screen Shot 2022-08-08 at 8.58.33 AM.png
Screen Shot 2022-08-08 at 8.55.01 AM.png
_39A0899.jpg
_39A0955.jpg
Shannon Davis 
Teacher's Aid 
Sally Steinhauser 
Teacher's Aid
Corrie McGahey
Teacher's Aid
Teresa Carroll 
Teacher's Aid 
blank-profile-picture-973460_1280.webp
Halley Sanford
Teacher's Aid
Screen Shot 2022-08-08 at 8.57.37 AM.png
Candy Elliot 
Teacher Aid
Screen Shot 2022-08-25 at 11.06.53 AM.png
Darla Buchanan
Teacher's Aid
blank-profile-picture-973460_1280.webp

For more information call Marla Ellis @ 615-384-3393 or

via email at mellis@gbcspringfield.org